Potocki, czyli kto?

W 200. rocznicę śmierci o Stanisławie Kostce Potockim na UW

wrzesień-grudzień 2021

 

14 września 2021 przypada 200. rocznica śmierci Stanisława Kostki Potockiego, ministra Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, współtwórcy Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, polityka, kolekcjonera, badacza, pisarza, postaci niezwykle ważnej dla naszej Uczelni i szerzej – dla kultury polskiej.

Biblioteka Uniwersytecka we współpracy z Muzeum UW przypomina co Uniwersytet Warszawski zawdzięcza Potockiemu.

 

Cykl spotów emitowanych od 14 września br. pokrótce przedstawia najważniejsze z punktu widzenia UW pola działalności Potockiego, a także rzuca światło na jego wszechstronność w kontekście rozmaitych ról pełnionych w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym.

 

Opatrzone kuratorskim komentarzem pokazy w Gabinecie Rycin BUW przybliżą zainteresowanym wybrane obiekty z kolekcji zgromadzonej przez Potockiego, podarowanej następnie Uniwersytetowi.

Natomiast wystawa Muzeum UWGmach Pomuzealny – uniwersytecka świątynia sztuki. Od wizji Stanisława Kostki Potockiego do powstania Wydziału Historii, przedstawi wkład Potockiego w wypracowanie koncepcji nauczania sztuk pięknych na akademickim poziomie oraz jego wizję estetyczną i funkcjonalną gmachu, służącego celom dydaktycznym oraz prezentacji kolekcji rzeźb, malarstwa i architektury.

 

Cykl spotów filmowych publikowanych w SM UW, BUW i Muzeum:

 

14 września: Potocki, czyli kto?

Kolejne części:

28 września: Stanisław Kostka Potocki – esteta z wizją Gmachu Sztuk

 

12 października: Stanisław Kostka Potocki – współtwórca Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego i twórca Gabinetu Rycin

 

26 października: Stanisław Kostka Potocki – autor koncepcji uniwersyteckiego Gabinetu Rycin jako kolekcji o charakterze dydaktycznym i edukacyjnym

 

4 listopada: Stanisław Kostka Potocki – kolekcjoner

 

23 listopada: Potocki, postać współczesna?

 

Wystawa planszowa Gmach Pomuzealny – uniwersytecka świątynia sztuki. Od wizji Stanisława Kostki Potockiego do powstania Wydziału Historii

 

12 października: wernisaż w Gmachu Dawnej Biblioteki

 

22 października: otwarcie plenerowej części wystawy

 

19 listopada: finisaż

 

Więcej informacji wkrótce na https://muzeum.uw.edu.pl/.

 

Pokazy Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Okazją do zapoznania się z oryginalnymi dziełami sztuki autorstwa m.in. Albrechta Dürera, Andrea Mantegni, Rembrandta van Rijn, zgromadzonymi przez Potockiego, a następnie przekazanymi Uniwersytetowi, będą cztery spotkania w Gabinecie Rycin BUW.

 

4, 25 listopada: Kolekcja Stanisława Kostki Potockiego. Grafika.

 

18 listopada, 9 grudnia: Kolekcja Stanisława Potockiego. Rysunek.

 

Więcej informacji na https://www.buw.uw.edu.pl/kategoria/wydarzenia/.