Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło pilotażowy program edukacyjny „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zaproponowano uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych:
1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
2. Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
3. Kultura i dziedzictwo narodowe,
4. Największe osiągnięcia polskiej nauki.
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (SMU) opracowało punkty dotyczące dwóch obszarów tematycznych „Kultura i dziedzictwo narodowe” oraz „Największe osiągnięcia polskiej nauki”. Warto podkreślić, że wśród tych obszarów zostały uwzględnione muzea i kolekcje akademickie. Jest to ważne przedsięwzięcie dla muzeów uczelnianych i polskiego dziedzictwa akademickiego.
W pracach aktywnie uczestniczyło również Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
We wrześniu nauczyciele wybierają i układają punkty edukacyjne wycieczek dla różnych grup wiekowych. Mogą kontaktować się z muzeami uczelnianymi, w tym z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, z pytaniami o ceny biletów i sprawy organizacyjne podczas zwiedzania.
Szczegółowe informacje oraz wykaz punktów edukacyjnych dostępny jest
na stronie:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske.
Zwiedzanie Kampusu Głównego UW organizowane przez nasze Muzeum w ramach programu “Poznaj Polskę” jest bezpłatne!