DWA TROFEA DLA MUZEUM UW w konkursie “Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba 2021”!

Jurorzy XV edycji wydarzenia docenili anglojęzyczny katalog pt. „Treasure Houses of Polish Academic Heritage”, pod redakcją Huberta Kowalskiego, Marty Piszczatowskiej, Marka Bukowskiego, Magdaleny Muskały, Joanny Ślagi i Marty Saszkiewicz, który otrzymał
II nagrodę (ex aequo) w kategorii “Najciekawsze wydawnictwo muzealne“!

PIERWSZE TEGO RODZAJU WYDAWNICTWO!

Stos katalogów muzeów uczelninanych, napisanych w języku angielskim. Na jednym z nich lezy berło rektorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypomnijmy, że publikacja “Treasure Houses” jest pierwszym tego rodzaju katalogiem wydanym w Europie i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem w międzynarodowym środowisku muzeów uczelnianych. Sukces jest tym większy, że poprzednio polskojęzyczna wersja książki zdobyła I nagrodę!

Z kolei nasz projekt pt. „Codzienność Warszawy 1915-1918. Szklane negatywy ze zbiorów Pracowni Historycznej Tchorek-Bentall – wystawa wirtualna” wyróżniono również
II nagrodą i również ex aequo (z projektem pt. „Portal_Kolekcje Muzeum Warszawy”)
w kategorii “Muzea w sieci”!

PIERWSZA PREZENTACJA ZAGADKOWYCH NEGATYWÓW!

Popękany negatyw z czasów I wojny światowej. Przedstawia letni Pałac na Wyspie w Łazienkach. Widac jego południową fasadę, staw przed Pałacem oraz pokryte liścmi drzewa w parku, flankujące budynek i staw.

Wystawa kolekcji szerzej nieznanych, szklanych negatywów z okresu I wojny światowej, miała być prezentowana w przestrzeni zabytkowego założenia Uniwersytetu Warszawskiego. Taki plan powstał już 8 lat temu, jednak ze względów organizacyjnych nie można było go urzeczywistnić. W efekcie projekt „Codzienność Warszawy 1915-1918. Szklane negatywy ze zbiorów Pracowni Historycznej Tchorek-Bentall – wystawa wirtualna” zrealizowano w świecie cyfrowym – na stronie internetowej i na profilu facebookowym Muzeum UW. Uzupełnieniem wystawy jest krótki film wyprodukowany przez Muzeum, przybliżający historyczną wartość negatywów i znaczenie pracowni artystycznych na kulturowej mapie Warszawy. Z pewnością było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ rzadko negatywy
z tej epoki i tej klasy, znajdujące się na co dzień w kolekcji prywatnej, są rzadko udostępniane do publicznego użytku.

Należy podkreślić, że te niezwykłe dokumenty życia codziennego dawnej Warszawy, przechowywane w Pracowni Historycznej Tchorek-Bentall, zostały po raz pierwszy pokazane w formie wystawy online.

MUZEUM UW A STUDIO TCHOREK-BENTALL!

Wydaje się, że z perspektywy ogólnomiejskiej wystawa może mieć także znaczenie fundacyjne dla roli Muzeum w przestrzeni stolicy. Niewątpliwie występuje ono
w roli współgospodarza jej reprezentacyjnego fragmentu, pełnego zabytkowych założeń architektonicznych czy instytucji o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Wśród nich znajduje się Tchorek-Bentall Studio.

Dawna pracownia Karola Tchorka to miejsce twórcze, ale i pełniące rolę „kustosza pamięci”. Znajduje się tu bogata kolekcja dzieł i artefaktów związanych z pracą Tchorka. Mimo to studio było zagrożone likwidacją w wyniku działań zmierzających do kompletnej przebudowy kamienicy. Współpraca muzeum uczelnianego
i pracowni artystycznej zyskała nowy wymiar w kontekście zabiegów o ratowanie
i zachowanie historycznych warstw miasta w sąsiedztwie Uniwersytetu – w wymiarze architektonicznym i intelektualnym.

Godny uwagi jest fakt, że we wsparcie projektu zaangażowali się urzędnicy miejscy, konserwator zabytków, varsavianiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych
i zwykli mieszkańcy. Bezsprzecznie działania te zakończyły się sukcesem – 6 lipca br. pracownia i kolekcja Karola Tchorka zostały przekazane miastu. W imieniu prezydenta umowę darowizny podpisał przewodniczący Zespołu do spr. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych – dyrektor Michał Krasucki, któremu towarzyszył wiceprzewodniczący,
dr hab. Hubert Kowalski, Dyrektor Muzeum UW.

Szczegółowe informacje o tegorocznych laureatach Wierzby znajdują się na stronie konkursu.