Na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego trwają prace archeologiczne. Kieruje nimi prof. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski. W ich trakcie dokonano odkrycia resztek bruku. Co ważne, w pokrywającym go  gruzie znaleziono szeląg miedziany króla Jana Kazimierza, bity w latach 1658-1668. Moneta pozwoliła na wydatowanie struktury oraz na stwierdzenie, że gruz pochodzi z Villi Regii. Villa  rezydencja podmiejska królów z dynastii Wazów, zniszczona przez Szwedów podczas potopu. Po odbudowie przez Jana Kazimierza, zyskała od jego imienia obecną nazwę.

Na koniec warto nadmienić, że boratynka to moneta miedziana niskiej wartości bita z inicjatywy Tytusa Burattiniego, stąd jej potoczna nazwa. Burratini, dzierżawca i zarządca mennicy koronnej w Krakowie, przed potopem był zaangażowany w modernizację Villi Regii, a następnie w jej odbudowę.