Kolejny numer pisma uczelni “Uniwersytet Warszawski” ujrzał światło dzienne. Ukazał się a w nim artykuł Daiwy Maksimowicz pt. “Kulturalne wdrożenia”. Godny uwagi tekst jest poświęcony świeżo utworzonemu Centrum Badań nad Kulturą Warszawy. Z pewnością jego utworzenie jest wydarzeniem istotnym dla studiów nad dziedzictwem miasta.

Dyrektorem nowej jednostki została prof. Elżbieta Wichrowska, która (cytat za artykułem) mówiła, że “przed kilkoma miesiącami na Wydziale Polonistyki zrodziła się idea powołania ogólnouniwersyteckiej jednostki, która mogłaby wspierać, inspirować, scalać, a czasem także koordynować badania przeszłości i teraźniejszości stołecznego miasta”.

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wspierało inicjatywę powołania do życia Centrum. Jego dyrektor, dr hab. Hubert Kowalski, wszedł w skład Rady nowo powołanej jednostki.

Zachęcamy do lektury artykułu. Link do pisma znajduje się tutaj.