Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wieści o śmierci profesora Henryka Samsonowicza.

Henryk Samsonowicz był wybitnym historykiem, postacią, która na trwałe wpisała się
w historię polskiej nauki i kultury.

Profesor był związany z Uniwersytetem całe swoje dorosłe życie. Tutaj ukończył studia, obronił pracę doktorską, habilitował się, uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego
i profesora zwyczajnego. Pełnił na naszej uczelni szereg ważnych funkcji – Dziekana Wydziału Historycznego (1969–1974), Dyrektora Instytutu Historycznego (1975–1980)
oraz Rektora (1980–1982). Objął stanowisko Ministra Edukacji w pierwszym rządzie
po przełomie 1989 roku. Kawaler Orderu Orła Białego. Był wybitną postacią, wyjątkową osobowością i wspaniałym człowiekiem.

Żegnamy Profesora Henryka Samsonowicza z wielkim żalem.

Zespół  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Łukasz Korolkiewicz, portret Henryka Samsonowicza z 1994 roku, wykonany na zamówienie Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec lat 80. Uniwersytet zaczął zamawiać u czołowych polskich malarzy brakujące portrety rektorskie, które miały uzupełnić istniejącą już galerię w Pałacu Kazimierzowskim. Powstały świetne dzieła, ale... nijak mające się do sztywnych reguł dotychczasowego przedstawiania najważniejszej postaci na uczelni. Co prawda sceneria, w której Łukasz Korolkiewicz uwiecznił prof. Henryka Samsonowicza - wybitnego mediewistę, rektora UW w latach 1980-82 - może przywodzić na myśl tradycyjne, pełne atrybutów tła portretowe dla wielkich tego świata, jednak kameralna, domowa atmosfera obrazu daleka jest od reprezentacyjnego splendoru. Dlatego dziś w reprezentacyjnym holu Pałacu Kazimierzowskiego możemy podziwiać rektorów Samsonowicza, Białkowskiego, Szaniawskiego (rektora-elekta) i Wróblewskiego w bardziej konwencjonalnych pozach, a portrety wykonane przez Łukasza Korolkiewicza, Jarosława Modzelewskiego, Jana Zakrzewskiego i Marka Sobczyka stały się częścią zbiorów uniwersyteckiego Muzeum.
Łukasz Korolkiewicz, portret Henryka Samsonowicza z 1994 roku, wykonany na zamówienie Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego