Miło nam poinformować, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotacje w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Jako pierwszy na liście, z największą liczbą punktów, znalazł się projekt „TREASURES OF THE POLISH UNIVERSITY HERITAGE” Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Bierze w nim udział również Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Kwota dofinansowania to 141 500 zł. Wsparty przez MKiDN projekt zakłada opracowanie i wydanie drukiem, w języku angielskim, katalogu najcenniejszych obiektów ze 102 jednostek muzealnych polskich uczelni wyższych. Jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2020 roku.