Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.
 
WYKŁAD PT. “PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE W NAUCE POLSKIEJ” WYGŁOSI DR GRZEGORZ JEZIERSKI
 
Spotkanie rozpocznie się w środę, 18 grudnia br., o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
 
Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19:00
 
Dr Grzegorz Jezierski przedstawi ważniejsze osiągnięcia polskiej nauki w obszarze zarówno wykorzystania jak i wytwarzania promieniowania rentgenowskiego oraz jego detekcji. Obok medycznych, prelegent przedstawi także sukcesy polskich naukowców w obszarze podstawowych badań materiałowych, które są prowadzone na wyższych uczelniach 
oraz w instytutach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Ponadto zaprezentuje dokonania polskich naukowców w dziedzinie wytwarzania promieniowania rentgenowskiego,
w tym wysokoenergetycznego, jak i jego detekcji.