Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum UW zapraszają na wernisaż wystawy „Uniwersytet Warszawski na tle europejskich tradycji akademickich”, który odbędzie się w poniedziałek, 14 maja 2018 roku o godz. 12.00 w Starym BUW-ie. Wystawa planszowa, składająca się z części wewnętrznej i plenerowej, została przygotowana z okazji 200-lecia oficjalnej inauguracji Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, która miała miejsce w 1818 roku – właśnie 14 maja. Warszawska uczelnia została przedstawiona na ekspozycji w kontekście historii innych uniwersytetów europejskich.

 

Autorzy wystawy: prof. dr hab. Jerzy Miziołek, dr Adam Tyszkiewicz, mgr Monika Dunajko

Tłumaczenie na język angielski: Anne-Marie Fabianowska

Opracowanie graficzne: Łukasz Kamiński

Ilustracji użyczyli: Uniwersytet Karola w Pradze, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego