Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Muzeum Narodowym w Kielcach zorganizowały 23 lutego 2017 r. konferencję „W kręgu Quo vadis” połączoną z promocją najnowszej publikacji pod tym samym tytułem autorstwa grupy badaczy z obu muzeów. Podczas spotkania w auli Starej Biblioteki UW zgromadzeni mogli wysłuchać referatów uznanych specjalistów – zarówno tych zajmujących się życiem i dziełem Henryka Sienkiewicza, jak i znawców twórczości Henryka Siemiradzkiego. Wieczór ubarwiła prezentacja rekonstrukcji strojów historycznych legionisty i gladiatora w wykonaniu członków Stowarzyszenia Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”. Wszyscy, którzy pojawili się na konferencji, otrzymali w darze promowaną publikację.

 

Program konferencji:

Uroczyste otwarcie konferencji. Wprowadzenie dyrektora Muzeum UW, prof. dr. hab. Jerzego Miziołka oraz dziekan Wydziału Historycznego UW prof. UW dr hab. Małgorzaty Karpińskiej

 

prof. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach,

Agnieszka Lasek-Kowalska, kurator Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Próba podsumowania Roku Henryka Sienkiewicza

 

dr Barbara Brzuska, Wydział Polonistyki UW

Studia Henryka Sienkiewicza w Szkole Głównej

 

prof. Maria Bokszczanin, Instytut Badań Literackich PAN

Kilka myśli o „Quo vadis” w świetle korespondencji Henryka Sienkiewicza

 

Blok tematyczny Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle najnowszych badań

prof. Jerzy Malinowski, kierownik projektu NPRH Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego, dyrektor Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Prace nad „Korpusem dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”

 

Aneta Biały, Muzeum Narodowe w Warszawie

Projekt „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” – realizacja badań przez Muzeum Narodowe w Warszawie (komunikat)

Obraz Henryka Siemiradzkiego „Dirce Chrześcijańska” ze zbiorów MNW w świetle najnowszych analiz dokumentacyjnych i konserwatorskich – przyczynek do noty katalogowej

 

Paulina Adamczyk, Muzeum Narodowe w Warszawie

Szkice rysunkowe z kolekcji MNW do obrazu „Dirce Chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego – wstępna propozycja chronologii

 

dr hab. Jerzy Żelazowski, Instytut Archeologii UW

Antyk w „Quo vadis”

 

Mirosław Słowiński, producent polskiej ekranizacji „Quo vadis”

Kilka anegdot z planu filmowego

 

prof. Dariusz Słapek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prezentacja książki „W kręgu «Quo vadis»”

 

Projekcja dokumentu filmowego w reżyserii Tadeusza Bystrama „Rzym Sienkiewicza”

 

fot. Maciej Tarkowski

Dyrektor MUW i dziekan WH UW otwierają konferencję. Fot. Maciej Tarkowski

 

04_QV_K_Mordynski2
Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”.
Fot. Krzysztof Mordyński

 

05_QV_M_Tarkowski3
Fot. Maciej Trakowski

 

06_QV_M_Przybyszewska
Prof. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, i Agnieszka Lasek-Kowalska, kurator Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Fot. Małgorzata Przybyszewska

 

13_QV_M_Przybyszewska
Najnowsza publikacja o „Quo vadis”. Fot. Małgorzata Przybyszewska

 

07_QV_K_Mordynski1
Referat prof. Marii Bokszczanin. Fot. Krzysztof Mordyński

 

08_QV_M_Przybyszewska
Referat dr Barbary Brzuski. Fot. Małgorzata Przybyszewska

 

10_QV_M_Przybyszewska
Referat Anety Biały. Fot. Małgorzata Przybyszewska

 

11_QV_M_Przybyszewska
Referat Pauliny Adamczyk. Fot. Małgorzata Przybyszewska