Wystawa “90 lat stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Peru: 1923-2013” – 28 listopada 2013.

 

W budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w dniu 28 listopada 2013 r. zostanie uroczyście otwarta wystawa “90 lat stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru”. Ekspozycja przypomina historię wzajemnych relacji oraz przybliża dokonania wybitnych Polaków działających w Peru: Ernesta Malinowskiego, Edwarda Jana Habicha, Ryszarda Jaxa Małachowskiego, ojca Edmunda Szeligi i Ferdynanda Szyszło. Część ekspozycji poświęcona jest osiągnięciom polskich archeologów w Peru, m.in. niedawnym bezprecedensowym odkryciom w dolinie rzeki Huarmey. Polscy badacze odnaleźli tam nienaruszony grobowiec preinkaskiej cywilizacji Wari, datowany na VIII w. n.e. Wystawa zorganizowana jest we współpracy m.in. z Ambasadą Republiki Peru w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.