phone: + 48 698 637 179,
e-mail: hkowalski@adm.uw.edu.pl

 

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej” i „Kontekstach”. Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnej Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVIII i XIX wieku. Opiekun koła Naukowego Recepcji Antyku – Ars Antica w Instytucie Archeologii UW. Koordynator projektu Wisła – interdyscyplinarne badania dna rzeki. Inicjator ustawienia gipsowego posągu Uranii na kampusie UW. Stypendysta Miasta st. Warszawy w latach: 2010 i 2011, Fundacji Lanckorońskich w Rzymie oraz Instytutu Warburga i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnych Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVII, XVIII i XIX wieku. Wiceprezes Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek Międzynarodowej Rady Muzeów – ICOM i The Explorers Club, prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, p.o. dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane publikacje:

H. Kowalski, A. Magnuszewski, A. Radecki-Pawlik, The application of two‐dimensional hydrodynamic models for underwater archaeological finds from the Vistula River in Warsaw, Poland, Hydrological Processes 32, 2018, s. 2888-2900

H. Kowalski, K. Wagner, Swedish Army and the marbles from Warsaw, Historisk Tidskrift 2016, 3, s.571-575

H. Kowalski, Cyfrowe przywracanie utraconego dziedzictwa kulturowego na przykładzie XVII‐wiecznych elementów architektonicznych wydobytych z dna Wisły, w: Dostrzec więcej. Wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym, red. J. Kolenda, A.Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2016, s.100 – 105

H. Kowalski, Kupidyn z maczugą na delfinie. Fontanna z ogrodu Villa Regia w Warszawie, Barok, 2015,22, nr 1, s. 87 – 105

H. Kowalski, Archeologiczny kilometr rzeki. Dziedzictwo narodowe wydobyte z Wisły w ramach interdyscyplinarnych badań, Ochrona Zabytków, 2 (267), LXVIII, 2015, s. 239 – 244

H. Kowalski, Archeological Examinations of the Bottom of the Vistula River near the Citadel inWarsaw in 2009-2012, Światowit, X(LI)/B, 2012, s. 335-347

H. Kowalski, M. Muszyńska, The lid of a sarcophagus from the collection of Helena Radziwiłł rediscovered, w: Et in Arcadia ego. Studia memoriae professoris Thomae Mikocki dicata, ed. Witold Dobrowolski, Warsaw 2013, s. 361-371

H. Kowalski, P. Kuźniar, A. Magnuszewski, Najniższe stany wody Wisły w Warszawie i podwodne odkrycia archeologiczne, „Gospodarka Wodna” 2013 nr 1, s. 25-30

H. Kowalski, Nel raggio dell’impatto della collezione esemplare. La decorazione scultorea della casa di Grodzicki sul Tratto Reale a Varsavia, Pegasus, 14, 2012, s. 137-167

H. Kowalski, The history of regal and university collection of plaster casts in Warsaw, Plaster Casts ofthe Works of Art. History of Collections. Conservation. Exhibition. Practice, W. Marcinkowski, T.Zaucha, Cracow 2010, s. 37-51.

Pełna bibliografia: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3930203/