16.12.2010 – 14.01.2011 „U źródeł współczesności. Polscy artyści na Sycylii”

 

 

Wystawa Koła Naukowego Recepcji Antyku „Ars Antica” (Instytut Archeologii UW, gościnnie w Galerii UW Pałacu Kazimierzowskiego). Na ekspozycji pojawiły się reprodukcje szkiców Jana Chrystiana Kamsetzera, Karola Tchorka, obrazów Kazimierza Stabrowskiego oraz rzeźb Stanisława Horno-Popławskiego, zestawione z oryginalnymi zdjęciami wykonanymi przez członków Koła podczas objazdu naukowego. Wystawa była wyjątkową okazją do przestudiowania tematu recepcji zabytków antyku na Sycylii w twórczości polskich artystów i podróżników od XVIII do XX wieku; między innymi po raz pierwszy zaprezentowano szkice warszawskiego rzeźbiarza Karola Tchorka. Dzięki reprodukcjom oraz towarzyszącym im komentarzom literackim, zwiedzający wystawę mogli poczuć atmosferę największej wyspy śródziemnomorskiej i jej zabytków, będącej fascynującym przykładem przenikania się kultur greckiej, rzymskiej, arabskiej, normańskiej oraz zachodnioeuropejskiej. Zestawienie dzieł sztuki z oryginalnymi zabytkami postawiło sobie za cel przeanalizowanie wpływów sycylijskiej kultury antycznej na polską kulturę artystyczną od XVIII do XX wieku.